ИНДЭРЛЭХ

1. Тавцан зэргийг индрийн маягаар засаж өндөрлөх;


2. Индэрт гарч үг хэлэх, илтгэх.