ИНДҮҮЧИН

Оёдлын үйлдвэр, угаалга цэвэрлэгээний газар зэрэгт юм индүүдэх ажилтай хүн: сайн индүүчин (индүүдэх дэлгэрэнгүй...