ИНДАР
/ ургамал /

Тэмээн хөх, төрөл зүйл олон, сав, дотрын халуун, хатгалгааг анагаах эмийн үндсэн найрлагад орно.