ИНДРАНИЛ

Цэнхэр болон хөх өнгөтэй эрдэнийн чулуу - Эрдэнэ олон боловч индранил мэт эрдэнэ цөөн, морь олон боловч хүлэг мэт дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.