ИНДУС

1. Индуизмийг баримтлагч, шүтэгч;


2. Энэтхэгийн хуучин нэр - Бас индус иргэн, багдад иргэн хоёрын завсарт байгаа Ару-Мару мадсаары улсын Абту хотыг эзлүүлэхээр дөрвөдийн Дорба дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо.

Гаааа гэээ гүүү

Ааааххх

Зочин 2021-09-16 14:08:41