ИНДҮҮДЛЭГ

Индүүдэх үйлийн үр дүн - Нэг байшингийн хаалга нээснээ энэ манай агуулгын газар, цаад өрөөнд нь индүүдлэгийн өрөө дэлгэрэнгүй... “Хөдөлмөр” сонин., индүүдлэг орох (индүүдэхэд сайтар толийх).