ИНДҮҮДЭГЧ
/ яриа /

Зам талбай тэгшлэх, толийлгох машин: зам индүүдэгч (замын индүү).