ИНДҮҮ

1. Хувцас хунар, цагаан хэрэгсэл зэргийг толируулж илүүрдэх гэр ахуйн хэрэгсэл - Цагаан индүүгээ халааж байгаад дэлгэрэнгүй... Д.Содномдорж. Түм буман хүүхэд., цахилгаан индүү (цахилгаанаар ажилладаг индүү), цогийн индүү (цогоор халаадаг индүү, доторх хөндийд нь халуун цог хийж, савлуулан хөдөлгөхөд хажуу ханын нүхээр агаар орж цогийг хөөрөгдөн халаадаг);


2. Зам, талбай засаж тэгшлэх бултай машин: замын индүү (зам толийлгон засах хүнд бул бүхий хүнд механизм) - Хотын нэг хэсэг дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар.

цахилгаан индүү цахилгаанаар ажилладаг индүү
цогийн индүү цогоор халаадаг индүү, доторх хөндийд нь халуун цог хийж, савлуулан хөдөлгөхөд хажуу ханын нүхээр агаар орж цогийг хөөрөгдөн халаадаг
замын индүү зам толийлгон засах хүнд бул бүхий хүнд механизм