ИНДУКЦ

1. [логик] Салангид хэсэг зүйлээс ерөнхий дүгнэлтэд хүрэх арга - Индуктив оюун дүгнэлт нь бүрэн индукц, бүрэн биш дэлгэрэнгүй... С.Норовсамбуу. Логик;


2. [физик] Соронзон орноор цахилгаан гүйдэл үүсэх үзэгдэл - Тодорхой нөхцөлт соронзон орны нөлөөгөөр дамжуулагч буюу дамжуулах хүрээнд цахилгаан дэлгэрэнгүй... А.Самдан. Физик;

3. [физиологи] Мэдрэлийн үйл ажиллагааны нэг нь нөгөөгөө бий болгох эсрэг шинж бүхий хөөрөл саатлын харилцан үйлдэл.