ИНДУКТИВ

Салангид хэсэг биш юмыг нэгтгэн үзсэн ерөнхий цогц; оюун дүгнэлтийн нэг хэлбэр - Индуктив оюун дүгнэлт гэдэг бол дэлгэрэнгүй... С.Норовсамбуу. Логик.