ИНДИ
/ хими /

Өнгө цагаан, чанар зөөлөн, давтахад хялбар нэгэн зүйл төмөрлөгийн нэр.