ИЙУУГ

Битүү хөндий юм дотор гарах авиаг дуурайсан үг - Дүн, дүн, ийууг гэсэн янз бүрийн дуу чимээ дуган дотроос дэгдэж дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.