ИЙШХЭН

Нэлээд ийш - Хоёулаа ийшхэнээ жаал явах уу? Н.Банзрагч. Зам.