ИКОНОСКОП

Зурагтын дүрс дамжуулах зориулалт бүхий электрон цацрагт хоолой.