ИЙХ

Яах хэмээх үйлийн давтан хоршсон хэлбэр: яах ийх (тухайн үйл явдлыг төлөөлөн хэлсэн үг) - Ер нь дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., яах ийхийн зуур (нэн хурдан, түргэн, нүд ирмэхийн зуур), яав ийв гэхгүй (юу болов гэхгүй), яаж ийж байгаад ирэх (ингэж тэгсхийж байгаад ирэх), яалаа ийлээ ч гэхгүй (ийм тийм боллоо ч гэж хэлэхгүй), яая ийе гэж хэлэхгүй (ямар зүйл хийх учраа хэлэхгүй), яаж ийсээр (ингэж тэгсээр), яасан ийсэн (элэрсэн баларсан) - Яадаг ийдгээ мэдэхээ байчихлаа. Миний зардлыг та нар юун андах билээ! Б.Ринчен. Сандо амбан., ийн тийн (ийм, тийм маягаар, ингэж тэгж гэсэн төлөөний үг) - Энэлэгтэйеэ донгодож, ийн тийн нисэхүйеэ. В.Инжаннаши. Хөх судар.

яах ийх тухайн үйл явдлыг төлөөлөн хэлсэн үг
яах ийхийн зуур нэн хурдан, түргэн, нүд ирмэхийн зуур
яав ийв гэхгүй юу болов гэхгүй
яаж ийж байгаад ирэх ингэж тэгсхийж байгаад ирэх
яалаа ийлээ ч гэхгүй ийм тийм боллоо ч гэж хэлэхгүй
яая ийе гэж хэлэхгүй ямар зүйл хийх учраа хэлэхгүй
яаж ийсээр ингэж тэгсээр
яасан ийсэн элэрсэн баларсан
ийн тийн ийм, тийм маягаар, ингэж тэгж гэсэн төлөөний үг