ИЙШ

1. Ойр зүгт заах үг: энэ тийш - Ёо, ёо би ийшээгээ орж жаахан хэвтье. Ж.Лодой. дэлгэрэнгүй... ийш бол (энүүхэн рүү бол), ийш суу (энэ хавьд суу), ийш тавь (энд тавь), ийшээ явцгаая (энэ зүгт явцгаая), ийш тийш [хоршоо] (зүг зүгт; нааш цааш) - Ийш тийш салхинд гарах хэрэг болбол тусална шүү, тусална би! гээд намайг хүзүүдэн үнсэв. Д.Цэдэв. Айргийн амт;


2. Хэн нэгний заасан зүгт - Хатагтай нараа ийшээ морилно уу! С.Эрдэнэ. Хонгорзул., ийшээ явах дэлгэрэнгүй... (энэ заасан зүгт явах хэрэгтэй).

ийш бол энүүхэн рүү бол
ийш суу энэ хавьд суу
ийш тавь энд тавь
ийшээ явцгаая энэ зүгт явцгаая
ийш тийш зүг зүгт нааш цааш
ийшээ явах хэрэгтэй энэ заасан зүгт явах хэрэгтэй