ИЙЖ II:

яаж ийж (ямар нэг аргаар, байдаг чадал чадвараа шавхаж; заавал), яаж ийж байгаад зугтан зайлах (ямар нэг аргаар дэлгэрэнгүй...

яаж ийж ямар нэг аргаар, байдаг чадал чадвараа шавхаж заавал
яаж ийж байгаад зугтан зайлах ямар нэг аргаар зугтан зайлах
яаж ийж байгаад олж ирэх ямар нэг аргаар заавал олж ирэх
Ижил үг:

ИЙЖ I