ИЙМХЭН

Ойр байгаа зүйл, юмны тоо хэмжээг чамласан, багасгасан утга; ийм төдий - Иймхэн нум сум даадаггүй ямар хааны өргөө дэлгэрэнгүй...Халх ардын тууль.