ИЙМЭРХҮҮХЭН

Нэлээд иймэрхүү - Иймэрхүүхэн ажил болж дээ. Яриа.