ИЙМШҮҮХЭН

Нэлээд ийм, иймэрхүүхэн - Иймшүүхэн үнэнч зүтгэлтэй амьтад юм байна. Ц.Уламбаяр. Хүний чанар.