ИЙМ

Нүдний өмнө ойр буй хүн, юм, үзэгдлийн шинж, тоо байдал зэргийг төлөөлөн заах үг - Чи чинь ийм эрт босоод цай дэлгэрэнгүй... Л.Содов. Хаврын нар., ийм сайхан өдөр (энэ мэт сайхан өдөр, өнөөдрийн сайхан өдөр), ийм үзэг (энэ шиг үзэг), ийм хүн (а. Энэ шиг хүн - Ийм хүн нэг ёсны эрхтэн дутуу, мэдрэл гажуу байх юм. Ч.Галсан. Аянгат цагийн тууж; б. Энэ хүн; в. Дохио зангаа хоршиж чанарын утга илтгэнэ), иймийн тул (юмны учир зүйг бүрэн тоочоод түүнээ хураангуйлан хойд үг өгүүлбэртэй холбох үг), ийм тийм [хоршоо] (ойр, хол байгаа юмсыг төлөөлүүлэн заасан нь) - Эдүгээ илжиг адгуус мэт эрүү амны дураар эрхт манай хатан лугаа юунд ийм тийм хэмээн дэмий л яншина. В.Инжаннаши. Хөх судар.

ийм сайхан өдөр энэ мэт сайхан өдөр, өнөөдрийн сайхан өдөр
ийм үзэг энэн шиг үзэг
ийм хүн а. Энэ шиг хүн - Ийм хүн нэг ёсны эрхтэн дутуу, мэдрэл гажуу байх юм. Ч.Галсан. Аянгат цагийн тууж; б. Энэ хүн; в. Дохио зангаа хоршиж чанарын утга илтгэнэ.
иймийн тул юмны учир зүйг бүрэн тоочоод түүнээ хураангуйлан хойд үг өгүүлбэртэй холбох үг
ийм тийм ойр, хол байгаа юмсыг төлөөлүүлэн заасан нь