ИЙЛЭХ I

Мал, амьтны оргон зайлж дутаах, ойлох, ойх: ойх ийлэх [хоршоо] (ороолж зугтах) - Хээр морь дэлгэрэнгүй... Яриа;


2. Өөрийн гэсэн орон гэргүй хүн, айл хэсэн тэнэж явах.

Ижил үг:

ИЙЛЭХ II