ИДЭГДҮҮЛЭХ

1. Юмыг тоос шороо, утаа, зэв зэрэгт автуулах;


2. Химийн урвалаар уусгах; хүчлээр эвдэх.