ЗАЗАЙХ II

1. Эрүү нь өрөөсөн тийш хэлтийж ам нь зөрж жайжийх;


2. Хайч хавчийн гуя зөрөх, савны таг, амсар хазайж хэлтийх.

Ижил үг:

ЗАЗАЙХ I