ЗАЗГА

1. Бог малын төлд тусдаг чацга алдах цочмог өвчин;


2. Малын цочихдоо алдах чацга;
3. Нялх хүүхдийг хуурайлахдаа баагаа юу гэж өхөөрдөх үг: зазга базга [хоршоо] (нялх хүүхдийн шингэн баас);
4. [шилжсэн] Санд мэнд, тэвдүү: зазга алдах (хүний ихэд айж сандрах), зазга явах (ихэд тэвдэх, сандрах).

зазга базга нялх хүүхдийн шингэн баас
зазга алдах хүний ихэд айж сандрах
зазга явах ихэд тэвдэх, сандрах