ЗАЗГАТАХ

1. Төл мал, хүүхэд зазга өвчин тусах: ишиг зазгатах (ишиг чацга алдах, гүйлгэх өвчин хүрэх), дэлгэрэнгүй...


2. Хүн амьтан ихэд цочих, сандрах.

ишиг зазгатах ишиг чацга алдах, гүйлгэх өвчин хүрэх
хурга зазгатах хурга зазга өвчин тусах