ЗАЙ III

1. Хүний араншин болсон самбаа, заль мэх: зай ихтэй (самбаа, арга заль ихтэй);


2. Сэжиг сэв: сэтгэлд зай гарах (сэтгэлд сэв суух).

зай ихтэй самбаа, арга заль ихтэй
сэтгэлд зай гарах сэтгэлд сэв суух
Ижил үг:

ЗАЙ I

ЗАЙ II

ЗАЙ IV