ЗАЙВАР

Бэрх жим - Зайврын мод руу нүдээ чилтэл дурандаж билээ. Л.Түдэв. Уулын дэлгэрэнгүй...