ЗАЙГҮЙ I

1. Багтаамжгүй, багтахгүй, завсаргүй, шигүү, нягт : зайгүй болох (нягт шигүү болох) - Хамаг дэлгэрэнгүй... Монголын нууц товчоо., зайгүй чихэлдэх (пиг шахалдах; өөр зүйл орохгүй болох) - Майхан дотор ажилд ядарсан хүмүүс унтахаар зайгүй чихэлдэн хэвтэнэ. Л.Түдэв. Нүүдэл., Нийлсэн хоёр сэтгэл нь мянган лан алт шиг, зайгүй хатуу нягтад нь зүүний үзүүр орохгүй. Д.Нацагдорж. Зохиолууд;


2. Зав чөлөөгүй: зав зайгүй [хоршоо] (амсхийх чөлөө завгүй), зогсоо зайгүй [хоршоо] (тасралтгүй) - Ширмэнбаатар дэлгэрэнгүй... Д.Дожоодорж. Зүүний сүвэгч., чөлөө зайгүй [хоршоо] (дээр дээрээсээ давхцах).

зайгүй болох нягт шигүү болох
зайгүй чихэлдэх пиг шахалдах өөр зүйл орохгүй болох
зав зайгүй амсхийх чөлөө завгүй
зогсоо зайгүй тасралтгүй
чөлөө зайгүй дээр дээрээсээ давхцах
Ижил үг:

ЗАЙГҮЙ II

ЗАЙГҮЙ III