ЗАЙГҮЙДЭХ

Зай багатай болох, зайгүйн учир зохисгүйдэх.