ЗАЙГҮЙ III

1. Самбаагүй, арга мэх муутай; 2. Дотно, ний нуугүй: зайгүй үерхэх (халуун дотноор нөхөрлөх) - дэлгэрэнгүй...

зайгүй үерхэх халуун дотноор нөхөрлөх
төө зайгүй маш дотно
Ижил үг:

ЗАЙГҮЙ I

ЗАЙГҮЙ II