ЗАЙГҮЙ II

1. Зарим нэгэн язгуур махбод байхгүй;


2. Цахилгааны бичил эх үүсгэвэргүй; тэжээл байхгүй: зайгүй цаг (зай хийгээгүй цаг, тэжээлгүй цаг);
3. Эмд зайлшгүй орж хэрэглэгдэх хачир хольц нь байхгүй: эд зайгүй (хольцоогүй, элдэв найрлагагүй).

зайгүй цаг зай хийгээгүй цаг, тэжээлгүй цаг
эд зайгүй хольцоогүй, элдэв найрлагагүй
Ижил үг:

ЗАЙГҮЙ I

ЗАЙГҮЙ III