ЗАЗГАДАХ

1. Чацга алдах;


2. Зазга болох, зазга нялгадах;
3. [шилжсэн] Ихэд сандрах, тэвдэх бачимдах.