ЗАЗАЛЗАХ

1. Зазгар хүн, амьтан, юмны байн байн хөдлөх;


2. Юм ярих, юм зажлахдаа хэвэх адил эрүү нь жайвалзах; 3. Дэглий нь сулдсан хайч юм даахгүй зажлах, хавч өрөлбийн ам зөрөх.