ЗА I

1. Бусдын хэлсэн, хийсэн зүйлийг хүлээж авах, зөвшөөрөхөд хэлэх үг: за за (бусдын хэлсэн зүйлийг дэлгэрэнгүй...


2. Бусдын хэлсэн зүйлийг үл ойшооход хэрэглэх үг - За яршиг даа, за болиоч! Яриа;
3. Санаандгүй гарсан хэрэг учрын тухай гайхаж сонирхсон, лавлаж асуусан аялга - За тэгээд? За юу болов? Яриа;
4. Анхааруулах, шаардах мэтэд хэрэглэнэ - За чи морь тэргээ зогсоогоод сайн чагнаж байгаарай. Ж.Дамдин. дэлгэрэнгүй...
5. Тухайн үйлийг гүйцэтгэх болсноо баталсан утга илтгэнэ - За, би дуулъя. Яриа., за больё дэлгэрэнгүй... [зүйр цэцэн үг] (ухарч буцах нь сайнгүй хэрэг гэсэн санаа).

за за

бусдын хэлсэн зүйлийг лавтайяа хүлээн дагахад хэрэглэх аялга

за ер санаснаар болсон, таамагласантай нийцсэн гэсэн санааг илтгэх аялга
за за а. Бусдын үгийг тодорхой ойлгосноо илэрхийлэх аялга; б. Түвэгшээж залхсанаа илэрхийлэх аялга
за мэдлээ тийм гэж мэдлээ
за тэгье тэгье тэгье
за гэвэл ёогүй нэгэнт зөвшөөрсөн бол амласандаа заавал хүрдэг гэсэн санаа
за больё замын шившиг, бүр больё бүгдийн шившиг ухарч буцах нь сайнгүй хэрэг гэсэн санаа
Ижил үг:

ЗА II