за за
а. Бусдын үгийг тодорхой ойлгосноо илэрхийлэх аялга; б. Түвэгшээж залхсанаа илэрхийлэх аялга