ЗАА

Бусдын хэлсэн зүйлийг даган зөвшөөрөхөд хэлэх үг, жаа - Заа энэ ч яахав. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр.