за больё замын шившиг, бүр больё бүгдийн шившиг
/ зүйр цэцэн үг /
ухарч буцах нь сайнгүй хэрэг гэсэн санаа