ЖИВЭНХИЙ

Нэг мөсөн живсэн, үргэлж живдэг онцлог бүхий.