ЖИВ III:

жив жув (живэр, шивэр авир, шивэр шивэр; жиг жуг) - Хүмүүс бүчийг нь харан жив жув ярилцахад миний дэгжинг гайхаж байна гэж дэлгэрэнгүй... Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир.

Ижил үг:

ЖИВ I

ЖИВ II

ЖИВ IV