ЖИВ I

1. Арга заль, ов мэх: ав жив [хоршоо] (башир арга, ов мэх), ов жив [хоршоо] (элдэв дэлгэрэнгүй...


2. Хов: жив хийх (бусдад ямар нэгэн сураг чимээг сэм хүргэх), хов жив [хоршоо] (хүмүүсийг хооронд нь муудуулах үг дэлгэрэнгүй...
ав жив башир арга, ов мэх
ов жив элдэв арга заль
жив хийх бусдад ямар нэгэн сураг чимээг сэм хүргэх
хов жив хүмүүсийг хооронд нь муудуулах үг яриа
хов жив хөөцөлдөх хэрэгтэй хэрэггүй үг зөөх хэрүүл уруул хөөцөлдөх
Ижил үг:

ЖИВ II

ЖИВ III:

ЖИВ IV