ЖИВДРЭЭ II

1. Халти мөлт сонссон сураг чимээ, ямар нэг учир явдлын тухай нүүр царай, үйл хөдөлгөөн дээрээ илрүүлсэн үл мэдэг сэв, дэлгэрэнгүй...


2. Батгүй, итгэлгүй.

багахан живдрээ мэдэгдэх бага сага юм, зах зухаас нь анзаарч мэдэх
живдрээ авах ямар нэг учир явдлын тухай бага сага сураг чимээг зах зухаас нь там тум сонсож сэжиг сэв авах
үгний живдрээ үгний өө сэв
Ижил үг:

ЖИВДРЭЭ I