ЖИВРЭХ

Хүйтэн, нойтонд даарсан мэт бие аягүй болох: бие живрэх (бие жихүүцэх).