ЖИВҮҮЛЭХ

1. Усанд хөвөхгүй болгож доош далд оруулах: мал живүүлэх (малыг гүн усанд хөл алдуулах) - Мөс дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., онгоц живүүлэх (онгоцыг усанд умбуулж сөнөөх);


2. [шилжсэн] Гаслуулах, зовоох, гуньхруулах - Оргилуун сэтгэлийг нь уйтгарын гүнд живүүлж байсан юм. Б.Нямаа. дэлгэрэнгүй...

мал живүүлэх малыг гүн усанд хөл алдуулах
онгоц живүүлэх онгоцыг усанд умбуулж сөнөөх