ЖИВТ

Жив бүхий: хов живт (зөөвөр, илүү үг бүхий) - Чингэж эзний зан хувирдаг ямар учир живт вэ? дэлгэрэнгүй...А.Толстой. Мөнгөн ноён.

хов живт зөөвөр, илүү үг бүхий