ЖИВДРЭЭ I

Загас, усан онгоц зэргийн хөвөх, сэлэхэд усны гадаргууд гарсан долгион: живдрээ гарах (усны ар дээр дэлгэрэнгүй...

живдрээ гарах усны ар дээр живдрээ мэдэгдэх
усны живдрээ загас сэлэхэд гарах усны долгион
Ижил үг:

ЖИВДРЭЭ II