ЖИВЛЭХ

Ховлох, хов хэлэх, цуурч ярих - Амар жаргалыг хүстэл хар хэрээ ховлож, халтар элээ живлэж байна. дэлгэрэнгүй... ховлох живлэх [хоршоо] (хов жив зөөх, хэрүүл маргаан хөөцөлдөх).