ЖАЙЖИЙЛГАХ

Жайжгар болгох: хөлөө жайжийлгах (хөлөө эвгүй нугалах, жайжгар харагдуулах).