ЖАЛАВЧ

1. Тогоо нэрэхэд бүрхээрийн дээд амсрыг хаан, хүйтэн ус хийх зориулалттай тогоо: жалавч угаах дэлгэрэнгүй...


2. Аяны жижиг тогоо; хайв тогоо.