ЖАЛАН

Гартаа оосорлон бариад загас хатгах жад; шидэх жад: жалан хошуу сум (өргөн дэлбэгэр өнгөн талаасаа дэлгэрэнгүй...

жалан хошуу сум өргөн дэлбэгэр өнгөн талаасаа үзүүр тийшээ алгуур шовх зэв бүхий сум
жалан дугуй чалчаа